Hem


Bromma Hembygdsförening verkar för Brommabygden, både när det gäller dåtid, nutid och framtid genom bland annat:


  • Forskning och dokumentation om ett svunnet Bromma. Materialet finns samlat i föreningens lokal i Åkeshofs Slott och är tillgängligt för medlemmarna. Mycket av materialet presenteras också i föreningens årsskrift, Brommaboken. Syftet är att försöka skapa en historisk medvetenhet hos Brommaborna.


  • Utflykter, vandringar och föreläsningar om dagens Bromma. I området finns ett rikt kulturarv, som måste förvaltas på bästa sätt.


  • Deltagande i planeringen av det framtida Bromma. Hur skall Brommalandet planeras och bebyggas? Som remissinstans åt myndigheterna har vi möjlighet att vara med att forma vår egen hembygd.

Karta över Bromma Socken 1829 (objektsid: SE/SSA/Kartor och ritningar/Bromma år 1829). Publicerat av Stockholms Stadsarkiv (CC BY-SA)

Aktuellt

Några förestående vandringar:


Mariehäll

Söndag, den 23 april ⋅14:00–15:30

under ledning av Inger Larsson och Ina Avén. Mer info finns på vår facebooksida!


Södra Ängby

Onsdag, den 10 maj ⋅11:00–12:45
under ledning av Staffan Elinder.
Se mer info här.

-------------------

Nästa öppet hus i föreningslokalen på Åkeshovs slott:
25 maj klockan 14-16. Välkomna!


Bromma Hembygdsförening verkar för Brommabygden,
både när det gäller dåtid, nutid och framtid.