Böcker


Våra böcker


Bromma hembygdsförening har tagit fram nedanstående böcker om Bromma och dess historia. 


De priser som anges nedan gäller vid föreningens egen försäljning i samband med möten
och föreläsningar, vid föreningens öppna hus i föreningslokalen på Åkeshofs slott
samt "Hemma hos Annika" på Ängby slott


Böckerna kan även köpas på:

Äppelvikens bokhandel, Alviksvägen 34 och på Klackenbergs Böcker och Papper i Vällingby centrum.


På internet kan man köpa några av våra böcker hos Bokus, Adlibris samt hos förlaget Instant Book.


Folket i Bromma kyrktrakt:
Skola, vård, omsorg och bebyggelse förr och nu


Författare:
Inger Larsson, Kristina Lindgren, Eva Klaman, Lars Lindgren

-------

I boken berättas i ord och många bilder om:

  • skolorna, förskolorna och fritidshemmen inklusive lärarna och eleverna i nordvästra Bromma från slutet på 1700-talet till idag.

  • människorna och bebyggelsen i närområdet kring Bromma kyrka från mitten av 1700-talet fram till våra dagar.

  • första fattighuset i närheten av prästgården samt de tre hemmen för fattig- och äldreomsorg på Bromma kyrkväg.SLUTSÅLD

Boken är slutsåld men finns på Brommas bibliotek och:NU TILLGÄNGLIG SOM E-BOK

(Pris: 50 kr. för samtliga 3 delar)

För lösenord, kontakta: ordforande@brommahembygd.se


E-boken är uppdelad i bokens tre kapitel med bokens kartor, innehållsförteckning, inledning och förord i alla de tre filerna.
Källförteckning för hela boken finns i del 3.     


Del 1 Skolorna i Bromma Kyrktrakt:
https://brommahembygd.se/kyrktrakt1


Del 2 Bromma Kyrkby och dess invånare 1825 till idag:  

https://brommahembygd.se/kyrktrakt2


Del 3 Från fattigvård till vård och omsorgsboende

https://brommahembygd.se/kyrktrakt3


Johannesfred 1950-1970


Författare: Kent Edlund, Bengt Julin


Boken är en berättelse i ord och bild om Kents och Bengts uppväxt i området Johannesfred i östra Bromma invid Ulvsundasjön.
Det är en personlig bok om skolan, fritidsaktiviteter, familjen
och kompisarna - och en stark bykänsla. 


Pris: 100 kr.

Hur Bromma växte fram!


Författare: Nils Ringstedt och Per Lundberg


Boken är en sammanfattning av årskrönikorna i Brommaböckerna för åren 1929-1977 och blir därmed en berättelse om
Brommas utveckling under denna expansiva tid. 


Pris: 80 kr.

Torpen i Bromma. Historik. Lägen och lämningar


Författare: Nils Ringstedt


Boken innehåller en beskrivning av torpens historia.
103 av Brommas torp tas upp i boken med beskrivning och placering på karta. På en del av husen finns även fotografier.


Pris: 20 kr.

Byar, gårdar och säterier i Bromma


Författare: Nils Ringstedt


Bromma Hembygdsförenings skrift nr 5, berättar om
Brommas bebyggelsehistoria, från forntid till nutid, med illustrationer ur främst Bromma Hembygdsförenings bildarkiv.


Pris: 100 kr.

Huset på Önskeringsvägen


Text & Bild: Rosa Horowitz


Vill du veta hur det var att bo som barn på Önskeringsvägen i Smedslätten på 1930-40-talet? Konstnärinnan Rosa Horowitz har illustrerat sin barndom i ”tittskåp” dvs. små lådor med figurer i pappier maché. Vill du också läsa berättelser till varje tittskåp så är de sammanställda här i boken: ”Huset på Önskeringsvägen”.

En "Konst- och historiebok för stora och små"

Boken är nr 11 i hembygdsföreningens skriftserie.


Pris: 150 kr.

Konstnärerna i Södra Ängbys gatunamn


Författare: Nils Ringstedt.


I boken berättas om de nitton kända svenska konstnärer och skulptörer som har givit namn åt nästan alla gator i Södra Ängby. Vid Blackebergsvägen, Färjestadsvägen, Ängbyhöjden och Zornvägen finns intressanta fornlämningar och/eller gamla torp vilka också får sin berättelse i boken.


Pris: 100 kr.


Finns utöver ovan nämnda köpställen även att köpa hos:
Lantliv & Trädgård vid Ängbyplan

Norra Ängbys gatunamn


Författare: Nils Ringstedt


Gatunamnen i Norra Ängby har på olika sätt anknytning till vikingatiden. Boken ger ingående beskrivningar om bakgrunden till namnen på samtliga gator och platser i Norra Ängby
samt förklaringar till många av kvartersnamnen
med forntida anknytning.


Pris: 150 kr.


Finns utöver ovan nämnda köpställen även att köpa hos:
Lantliv & Trädgård vid Ängbyplan

Bromma före historien


Författare:
Nils Ringstedt med bidrag av Åke Hyenstrand och Jan Svanberg


En översikt av Brommas förhistoria från stenålder till och med vikingatid med en fornminnesförteckning i slutet där lämningarnas lägen är utmärkta på de olika stadsdelskartorna i Bromma.


Pris: 100 kr.

Brommas skyltade kulturminnen –

en kulturhistorisk vägvisare


Författare: Nils Ringstedt med bidrag av Bengt Windelhed


Boken beskriver 30 skyltade kulturobjekt i Bromma. Hembygdsföreningen har tillsammans med
Stockholms Stadsmuseum varit med och satt upp och
bekostat cirka hälften av dessa skyltar.


Pris: 20 kr.

Livet i Bromma: Bromma sockenstämmoprotokoll 1681-1799


Redigerad av Eivor Lundén


Bromma sockenstämmoprotokoll 1681-1799, Bromma Hembygdsförenings skrift nr 1, redogör för beslut fattade på sockenstämmor under den angivna tiden.


Pris: 20 kr.

Årsböckerna säljs för följande pris:


Årets Brommabok kostar 150 kr och ingår i medlemskapet i föreningen.


Äldre brommaböcker kostar 50 kr/st.

Medlemmar kan köpa 1900-talets brommaböcker för 10 kr/st vid föreningens öppna hus på Åkeshofs slott.


Brommaböckerna kan köpas vid öppet hus samt genom att kontakta Ulla-Britt Stegenberg på sekreterare@brommahembygd.se

Samtliga böcker har föregåtts av noggranna fältarbeten. Alla fornlämningar och torplägen i Bromma har inventerats vilket lett till att flera tidigare okända fornlämningar har påträffats.