Årsboksregister 1990-1999

Förteckning över årsböckernas innehåll 1990-1999


Denna förteckning över årsböckerna är uppdelad per Brommabok med sökord för varje artikel för att lättare kunna hittas med hjälp av sökrutan nedan.

Bromma hembygdsförenings årsskrift. Foto: Annica Ewing (CC 0)

BROMMABOKEN 1990 (årgång 61)

446. Wennberg, Arne: Brommakrönika 1989 (BHÅ 61 (1990) s. 5-10)

Sökord:


447. Plahn, Evert: Inventering av floran vid Judarn och Åkeshov (BHÅ 61 (1990) s. 11-24)

Sökord:


448. Ohlson, Barbro: Oxhålet har två stränder (BHÅ 61 (1990) s. 25-36)

Sökord:


449. Gezelius, Rolf: Borgberget, Oxhålet.. och berget Kedjelöpe (BHÅ 61 (1990) s. 37-40)

Sökord:


450. Krantz, Sven: Stockholms Telefon på Terassvägen (BHÅ 61 (1990) s. 41-44)

Sökord:


451. Törnros, Barbro: Några glimtar ur Olovslundsskolans historia (BHÅ 61 (1990) s. 45-56)

Sökord:


452. Gezelius, Rolf: Tolvan 60 år (BHÅ 61 (1990) s. 57-62)

Sökord:


453. Thoresson, Thore: Bromma Gosskör (BHÅ 61 (1990) s. 63-68)

Sökord:


454. Eriksson, Evert: Brännerier och krogar i Bromma (BHÅ 61 (1990) s. 69-78)

Sökord:


455. Gezelius, Anna-Greta o. Gezelius, Rolf: Hjalmar Du Rietz och Sandviks Limfabrik (BHÅ 61 (1990) s. 79-96)

Sökord:


456. Törnsäter, Hans: Bromma arbetsstugor (BHÅ 61 (1990) s. 97-106)

Sökord:


457. Johansdotter, Ragnhild: Minnen från Norrby gård 1914-16 (BHÅ 61 (1990) s. 107-114)

Sökord:


458. Brommaglimtar (BHÅ 61 (1990) s. 115-123)

Sökord:


BROMMABOKEN 1991 (årgång 62)

459. Gezelius, Rolf: Kontrasternas Brommabok (BHÅ 62 (1991) s. 5)

Sökord:


460. Wennberg, Arne: Brommakrönika 1990 (BHÅ 62 (1991) s. 7-14)

Sökord:


461. Haag, Sture: Västerleds villaområde (BHÅ 62 (1991) s. 15-22)

Sökord:


462. Gezelius, Rolf: Carl Meurling – en av trädgårdsstädernas skapare (BHÅ 62 (1991) s. 23-26)

Sökord:


463. Brohn, Åke: Brommas utbyggnad (BHÅ 62 (1991) s. 27-48)

Sökord:


464. Sehlmark, Irma: Minnen från Grönvik och Nockeby (BHÅ 62 (1991) s. 49-52)

Sökord:


465. Grimhusen, Madeleine: Nockeby torg då och nu – en studie i samhällsutveckling (BHÅ 62 (1991) s. 53-74)

Sökord:


466. Lindberg, Per Sigurd: Minnebergs mini-Eden (BHÅ 62 (1991) s. 75-90)

Sökord:


467. Eriksson, Evert: Adliga vapen i Bromma kyrka (BHÅ 62 (1991) s. 91-94)

Sökord:


468. Johansson-Norén, Britta: Minnen från Mariehäll på 1920-talet (BHÅ 62 (1991) s. 95-106)

Sökord:


469. Eriksson, Evert: Bromma socken och Sollentuna häradsallmänning (BHÅ 62 (1991) s. 107-114)

Sökord:


470. Gezelius, Rolf: Kallbadhuset som sjönk (BHÅ 62 (1991) s. 115-118)

Sökord:


471. Brommaglimtar (BHÅ 62 (1991) s. 119-123)

Sökord:


BROMMABOKEN 1992 (årgång 63)

472. Wennberg, Arne: Brommakrönika 1991 (BHÅ 63 (1992) s. 5-10)

Sökord:


473. Johansson, Barbro: Ålsten – en gård med anor (BHÅ 63 (1992) s. 11-36)

Sökord:


474. Wichman, Holger: Traneberg och Ulvsunda under decennierna kring 1800 (BHÅ 63 (1992) s. 37-52)

Sökord:


475. Adling, Stig: Hågkomster från Äppelviken på 1910- och 1920-talen (BHÅ 63 (1992) s. 53-62)

Sökord:


476. Törnsäter, Hans: Gliavägen – Kyrkvägen från Ulvsunda till Bromma kyrka (BHÅ 63 (1992) s. 63-76)

Sökord:


477. Johansson, Ulla: Fattigvård i Bromma på 1700-talet (BHÅ 63 (1992) s. 77-82)

Sökord:


478. Eriksson, Evert: Bromma kyrkas klockstapel (BHÅ 63 (1992) s. 83-88)

Sökord:


479. Jäderberg, Eva: Ett stycke teaterhistoria i Bromma (BHÅ 63 (1992) s. 89-94)

Sökord:


480. Printz, Hans: Muralmålningen i Alviks medborgarhus (BHÅ 63 (1992) s. 95-100)

Sökord:


481. Jäderberg, Eva: Rapport från fattig-Bromma (BHÅ 63 (1992) s. 101-108)

Sökord:


482. Gezelius, Rolf o. Mattsson, Ove: Sommarkonditoriet Gröna Slätten och dess omgivningar (BHÅ 63 (1992) s. 109-126)

Sökord:


483. Brommaglimtar (BHÅ 63 (1992) s. 127-131)

Sökord:


BROMMABOKEN 1993 (årgång 64)

484. Wennberg, Arne: Brommakrönika 1992 (BHÅ 64 (1993) s. 5-10)

Sökord:


485. Broström, Tore. Lehnberg, Siv o. Törnsäter, Hans: Jätteekar och storekar i Bromma (BHÅ 64 (1993) s. 11-32)

Sökord:


486. Törnsäter, Hans: Till skydd för Brommas grönska (BHÅ 64 (1993) s. 33-40)

Sökord:


487. Wichman, Holger: Den förtrollade eken – Traneberg i sagans värld (BHÅ 64 (1993) s. 41-48)

Sökord:


488. Bergman, Unn: Åkeshov – den självbyggda villastaden (BHÅ 64 (1993) s. 49-56)

Sökord:


489. Dalin, Torsten. Näsvall, Björn o. Whist, Britt: Nockebyprojektet (BHÅ 64 (1993) s. 57-70)

Sökord:


490. Mattsson, Lena. Norén, Ulla. Ydrevall, Gun. Ydrevall, Karl Arne. Stehr, Micael. Erikson, Göran o. Eriksson, Evert: Näringslivet i stadsdelen Bromma Kyrka (BHÅ 64 (1993) s. 71-89)


491. Eriksson, Evert: 1863 års ”taxeringskalender” för Bromma (BHÅ 64 (1993) s. 90-92)

Sökord:


492. Brommaglimtar (BHÅ 64 (1993) s. 93-100)

Sökord:


BROMMABOKEN 1994 (årgång 65)

493. Bromma hembygdsförening 70 år (BHÅ 65 (1994) s. 5-6)

Sökord:


494. Wennberg, Arne: Brommakrönika 1993 (BHÅ 65 (1994) s. 7-12)

Sökord:


495. Johansson, Barbro: Alviks säteri (BHÅ 65 (1994) s. 13-24)

Sökord:


496. Gezelius, Rolf: Affärer och företag i Äppelviken (BHÅ 65 (1994) s. 25-48)

Sökord:


497. Ohlson, Barbro: En promenad på Alviksvägen den 1 maj 1993 (BHÅ 65 (1994) s. 49-64)

Sökord:


498. Engström, Johan: Ålstensgatan och funktionalismen (BHÅ 65 (1994) s. 65-78)

Sökord:


499. Eriksson, Evert: Sockenstämmor i Bromma omkring 1850 (BHÅ 65 (1994) s. 79-90)

Sökord:


500. Wichman, Holger: Försäljningen av Traneberg (BHÅ 65 (1994) s. 91-100)

Sökord:


501. Walther, Hans: Spårvägslinjerna i Västerord (BHÅ 65 (1994) s. 101-114)
Sökord:


502. Jäderberg, Eva: Nockeby tur och retur sjuttiofemtusen gånger (BHÅ 65 (1994) s. 115-118)

Sökord:


503. Brommaglimtar (BHÅ 65 (1994) s. 119-121)

Sökord:


504. Bokhyllan (BHÅ 65 (1994) s. 122-123)

Sökord:


BROMMABOKEN 1995 (årgång 66)

505. Wennberg, Arne: Brommakrönika 1994 (BHÅ 66 (1995) s.5-12)

Sökord:


506. Johansson, Barbro o. Gezelius, Rolf: Smedslätten från forntid till nutid (BHÅ 66 (1995) s. 13-32)

Sökord:


507. Brohn, Åke: Alviksområdet i framtiden (BHÅ 66 (1995) s. 33-38)

Sökord:


508. Adling, Stig: Nödbostäderna vid Alvik (BHÅ 66 (1995) s. 39-44)

Sökord:


509. Forssblad, Lars: Bygge och Bo-utställningen i Äppelviken sommaren 1927 (BHÅ 66 (1995) s. 45-54)

Sökord:


510. Wichman, Holger: Familjen Keijser i Johannelund (BHÅ 66 (1995) s. 55-78)

Sökord:


511. Eriksson, Evert: Sockenstämmor i Bromma 1851-54 (BHÅ 66 (1995) s. 79-90)

Sökord:


512. Matsson, Kjell-Ove: Fynd i vattnet vid Brommas stränder (BHÅ 66 (1995) s. 91-94)

Sökord:


513. Walther, Hans: Bromma flygplats 1936-2012? (BHÅ 66 (1995) s. 95-111)

Sökord:


514. Eriksson, Evert: Släkten Kolmondin i Bromma (BHÅ 66 (1995) s. 112-113)

Sökord:


515. Friberg, Hjördis: Min skolväg (BHÅ 66 (1995) s. 114-115)

Sökord:


516. Brommaglimtar (BHÅ 66 (1995) s. 116-122)

Sökord:


517. Bokhyllan (BHÅ 66 (1995) s. 123-124)

Sökord:


BROMMABOKEN 1996 (årgång 67)

518. Wennberg, Arne: Brommakrönika 1995 (BHÅ 67 (1996) s. 5-10)

Sökord:


519. Stade, Carl-Henrik o. Gezelius, Rolf: Torp och backstugor i Bromma (BHÅ 67 (1996) s. 11-34)

Sökord:


520. Unsgaard, Per: Bromma prästgård (BHÅ 67 (1996) s. 35-38)

Sökord:


521. Eriksson, Evert: Bällsta säteri (BHÅ 67 (1996) s. 39-48)

Sökord:


522. Wichman, Holger: Familjen Wegelin i Ulvsunda (BHÅ 67 (1996) s. 49-65)

Sökord:


523. Hamilton, Maud: Strövtåg i hembygden (BHÅ 67 (1996) s. 66-68)

Sökord:


524. Klintwall, Lars: Botanisk vandring runt Kyrksjön (BHÅ 67 (1996) s. 69-84)

Sökord:


525. Hagbard, Kristina: Södra Ängby – framväxt och förändringar (BHÅ 67 (1996) s. 85-94)

Sökord:


526. Adling, Stig: Minnen från Alviks folkskola 1918-1922 (BHÅ 67 (1996) s. 95-100)

Sökord:


527. Svane, Sigfrid: Brommas första poststation lokaliserad (BHÅ 67 (1996) s. 101-105)

Sökord:


528. Ståhle, Lars: Politiker i ålstenstrakten och andra minnen därifrån (BHÅ 67 (1996) s. 106-108)

Sökord:


529. Broström, Tore: Sentida runristningar i Bromma (BHÅ 67 (1996) s. 109-110)

Sökord:


530. Lindskog, Lennart: Judarnskogen – naturreservat (BHÅ 67 (1996) s. 111-115)

Sökord:


531. Brommaglimtar (BHÅ 67 (1996) s. 116-123)

Sökord:


BROMMABOKEN 1997 (årgång 68)

532. Wennberg, Arne: Brommakrönika 1996 (BHÅ 68 (1997) s. 7-12)

Sökord:


533. Nordenadler, Håkan o. Gezelius, Rolf: Bromma från sjösidan. En bildsvit (BHÅ 68 (1997) s. 13-30)

Sökord:


534. Wichman, Holger: Ulvsundas övergång från Torstenson till Bielke (BHÅ 68 (1997) s. 31-42)

Sökord:


535. Kock, Uwe: Bromma – trädgårdsstaden (BHÅ 68 (1997) s. 43-48)

Sökord:


536. Kock, Uwe: Trädgårdslandskap i Västerled (BHÅ 68 (1997) s. 49-54)

Sökord:


537. Landell, Nils-Erik: Smalnäbbad nötkråka pekar ut fin naturmiljö (BHÅ 68 (1997) s. 55-60)

Sökord:


538. Årets profil (BHÅ 68 (1997) s. 61-62)

Sökord:


539. Koch, Uwe: Brommas trädgårdar genom tiderna (BHÅ 68 (1997) s. 63-66)

Sökord:


540. Eriksson, Evert: Bromma kyrka i historiskt sammanhang (BHÅ 68 (1997) s. 67-80)

Sökord:


541. Svane, Sigfrid: Kungsholmens villastad 1905-1922 – En kort postal historia (BHÅ 68 (1997) s. 81-84)

Sökord:


542. Klintwall, Lars: Djurlivet kring Kyrksjön – Iakttagelser sommaren 1994 (BHÅ 68 (1997) s. 85-90)

Sökord:


543. Brommaglimtar (BHÅ 68 (1997) s. 91-96)

Sökord:


544. Bokhyllan (BHÅ 68 (1997) s. 97-100)

Sökord:


545: Klippt (BHÅ 68 (1997) s. 101-103)

Sökord:


546: Stipendier (BHÅ 68 (1997) s. 104)

Sökord:


BROMMABOKEN 1998 (årgång 69)

547. Wennberg, Arne: Brommakrönika 1997 (BHÅ 69 (1998) s. 5-10)

Sökord:


548. Ordförandebyte (BHÅ 69 (1998) s. 11-12)

Sökord:


549. Fagerlund, Gunnar: Pojkminnen från Ulvsunda (BHÅ 69 (1998) s. 13-20)

Sökord:


550. Årets Brommaprofil (BHÅ 69 (1998) s. 21-22)

Sökord:


551. Lehnberg, Siv o. Törnros, Barbro: Konst i Bromma – en presentation av skulpturer och reliefer i utemiljö (BHÅ 69 (1998) s. 23-40)

Sökord:


552. Eklund, Hans: Brommabio – före ljudfilm och TV (BHÅ 69 (1998) s. 41-48)

Sökord:


553. Österholm, Peo: När Bromma var Sveriges New Orleans (BHÅ 69 (1998) s. 49-64)

Sökord:


554. Walderström, Barbro: Bromma Filmstudio – 342 filmer gammal men piggare än någonsin (BHÅ 69 (1998) s. 65-74)

Sökord:


555. Törnsäter, Hans: Sigfrid Siwerts i Ulvsunda (BHÅ 69 (1998) s. 75-78)

Sökord:


556. Törnsäter, Hans: Vid Ulvsundaviken (BHÅ 69 (1998) s. 79-84)

Sökord:


557. Törnsäter, Hans: Namngivning i Kungsholms villastad (BHÅ 69 (1998) s. 85-90)

Sökord:


558. Törnsäter, Hans: Stugorna på Ulvsundaberget (BHÅ 69 (1998) s. 91-92)

Sökord:


559. Bergqvist, Michaela: Värda att vårda – tre intressanta villaområden (BHÅ 69 (1998) s. 93-98)

Sökord:


560. Walther, Hans: Brommastaden, historik och framtidsvy (BHÅ 69 (1998) s. 99-114)

Sökord:


561. Jacobson, Olle: Episoder kring en villa i Äppelviken (BHÅ 69 (1998) s. 115-116)

Sökord:


562. Brommaglimtar (BHÅ 69 (1998) s. 117-120)

Sökord:


563. Bokhyllan (BHÅ 69 (1998) s. 121-122)

Sökord:


564. Stipendier (BHÅ 69 (1998) s. 123-124)

Sökord:


BROMMABOKEN 1999 (årgång 70)

565. Wennberg, Arne: Brommakrönika 1998 (BHÅ 70 (1999) s. 5-12)

Sökord:


566. Årets Brommaprofil (BHÅ 70 (1999) s. 13-14)

Sökord:


567. Une, Mark: Några händelser i Brommas 1900-talshistoria (BHÅ 70 (1999) s. 15-18)

Sökord:


568. Österholm, Siri. Österholm, Ivar o. Törnros, Barbro: Minnens från Tangens gardinfabrik (BHÅ 70 (1999) s. 19-26)

Sökord:


569. Koch, Auli. Koch, Uwe o. Jäderberg, Eva: Från skogsbacke till trädgård (BHÅ 70 (1999) s. 27-44)

Sökord:


570. Johannesson, Carl Michael o. von Sivers, Eva: Romantisk trädgård vid Mariehälls gård (BHÅ 70 (1999) s. 45-52)

Sökord:


571. Wingborg, Olle: Vem skrev vad som Bromma? Tankar inför en litteraturinventering (BHÅ 70 (1999) s. 53-64)

Sökord:


572. Beckomberga, en gammal stadsdel i förvandling (BHÅ 70 (1999) s. 65-66)

Sökord:


573. Teorell Henriksson, Anne: Beckomberga sjukhus – vårdjätten som förlorade sin roll (BHÅ 70 (1999) s. 67-75)

Sökord:


574. Jäderberg, Eva: Från mentalsjukhus till Brommas ”Silicon Valley”? (BHÅ 70 (1999) s. 76)

Sökord:


575. Wichman, Holger: Pontonbron över Tranebergssund (BHÅ 70 (1999) s. 77-86)

Sökord:


576. Österholm, Peo: Alviksbron – Essingeöarnas port till Bromma (BHÅ 70 (1999) s. 87-92)

Sökord:


577. Wetterborg, Margareta: Nockebybroarna. Kort historik (BHÅ 70 (1999) s. 93-94)

Sökord:


578. Törnsäter, Hans: Fjärrkommunikationen inget nytt (BHÅ 70 (1999) s. 95-100)

Sökord:


579. Än rullar Ängbyvagnen (BHÅ 70 (1999) s. 101-104)

Sökord:


580. Brommaglimtar (BHÅ 70 (1999) s. 105-112)

Sökord:


581. Bokhyllan (BHÅ 70 (1999) s. 113-116)

Sökord:


582. Hembygdsföreningen har fått en modellstuga (BHÅ 70 (1999) s. 117-118)

Sökord: