Årsboksregister 2000-2010

Förteckning över årsböckernas innehåll 2000-2010


Denna förteckning över årsböckerna är uppdelad per Brommabok med sökord för varje artikel för att lättare kunna hittas med hjälp av sökrutan nedan.


AA. Styrelsens verksamhetsberättelse och sammansättning förekommer i slutet av varje årsbok.
Sökord: Bromma hembygdsförening, Styrelse, Verksamhet

BROMMABOKEN 2000 (årg 71)

583. Wennberg, Arne: Brommakrönika 1999. (BHÅ 71 (2000) sid. 5-11)
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria


584. Jäderberg, Eva: Lilian Håkanson. (BHÅ 71 (2000) sid. 13-14)
Sökord: Biografier, Håkansson, Lilian


585. Gezelius, Rolf: Dubbeljubileum BHF-BHÅ. (BHÅ 71 (2000) sid. 17-19)
Sökord: Bromma hembygdsförening, årsbok


586. Brohn, Åke: Alvik, Brommas finrum. Alviks utveckling fram till år 2000. (BHÅ 71 (2000) sid. 21-44)
Sökord: Alvik, Särskilda platser


587. Kron, Ewa: En trädgårdsstad planeras. Äppelviken och villabebyggelsen 1907-1927. (BHÅ 71 (2000) sid. 45-67)
Sökord: Äppelviken, Särskilda platser


588. Jaric, Margareta: Elfvinggården. Kollektivhus - en idé i tiden. (BHÅ 71 (2000) sid. 69-77)
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria, Alvik, Elfving, Gunborg, Ingeborg


589. Svane, Sigfrid: Brommaområdets postexpeditioner. Ett försök till postal historisk dokumentation. (BHÅ 71 (2000) sid. 79-83)
Sökord: Ekonomi, näringsväsen


590. Törnros, Barbro: De röda husen vid Ängbybadet. (BHÅ 71 (2000) sid. 85-90)
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria


591. Ringstedt, Nils: skålgropsblock vid Orrspelsvägen. (BHÅ 71 (2000) sid. 91-94)
Sökord: Arkeologi, Fornminnen


592. Engström, Guje: En svart tråd att följa bakåt i historien. (BHÅ 71 (2000) sid. 95-96)
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria, Ulvsunda


593. Hagberg, Knut: Kinesiskt i Bromma. (BHÅ 71 (2000) sid. 97-98)
Sökord: Bromma hembygdsförening, årsbok


594. Teorell Henriksson, Anne: Beckomberga - landet som icke är. (BHÅ 71 (2000) sid. 99-100)
Sökord: Litteratur, Beckomberga


595. Jacobson, Olle: Något om Brommakonstnären Ingrid Jövinger. (BHÅ 71 (2000) sid. 101-102)
Sökord: Konst, musik, teater, film, Jövinger, Ingrid


596. Jäderberg, Eva: Från park- och naturvårdsgruppen. (BHÅ 71 (2000) sid. 103-105)
Sökord: Biologi, Smedslätten


597. Gezelius, Rolf: Odla nässlor hela sommaren och hösten. (BHÅ 71 (2000) sid. 107)
Sökord: Biologi


598. Årets stipendiat. Catarina Backevik (BHÅ 71 (2000) sid. 108)
Sökord: Bromma hembygdsförening, årsbok, Blackeberg, Backevik, Catarina


599. Gezelius, Rolf: Holger Wichman har gått bort. (BHÅ 71 (2000) sid, 109)
Sökord: Biografier, Wichman, Holger


600. Wingborg, Olle: Bromma Hembygdsförenings Årsskrift 1930-1999.
Sökord: årsbok, register, innehåll


BROMMABOKEN 2001 (årg 72)

601. Wennberg, Arne: Brommakrönika 2000. (BHÅ 72 (2001) sid. 5-13)
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria


602. Jäderberg, Eva: Titti Winbladh. (BHÅ 72 (2001) sid. 15-17)
Sökord: Biografier, Winbladh, Titti


603. Une, Mark: Brommas utveckling 1900-1925. (BHÅ 72 (2001) sid. 19-39)
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria


604. Koch, Auli och Koch, Uwe: Trädgårdar i Bromma. (BHÅ 72 (2001) sid. 41-56)
Sökord: Biologi


605. Kron, Ewa: Äppelviken och Alvik planeras 1907-1927. Del 2. Bostadspolitik, samhällsfunktioner och flerfamiljsbebyggelsen. (BHÅ 72 (2001) sid. 59-73)
Sökord: Äppelviken, Särskilda platser


606. Ringstedt, Nils: Sentida ristningar i Bromma. (BHÅ 72 (2001) sid. 75-78)
Sökord: Arkeologi, Fornminnen


607. Ringstedt, Nils: Kastal och befästningsvall nära Akeshovs slott? (BHÅ 72 (2001) sid. 81-84)
Sökord: Arkeologi, Fornminnen, Åkeshov


608. Törnros, Barbro: Frimurarebarnhuset, Blackeberg. En barnhuspojke berättar. (BHÅ 72 (2001) sid. 85-91)
Sökord: Blackeberg, Särskilda platser


609. Törnros, Barbro: Josephinahemmet i Bromma. (BHÅ 72 (2001) sid. 93-100)
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria, Blackeberg


610. Lunden, Eivor: Om Bromma Prästgård åren 1681 - 1800, ur sockenstämmoprotokollen. (BHÅ 72 (2001) sid. 101-109)
Sökord: Religion, kyrkor, Bromma Kyrka


611. Matz, Edvard: Ack vår Allehydda! Dagboksblad av en Brommafru, Brita Matz, på 20- och 30-talen. (BHÅ 72 (2001) sid. 111-120)
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria, Ulvsunda


612. Gezelius, Rolf: Vägbygget Stockholm - Drottningholm 1787. (BHÅ 72 (2001) sid. 121-123)
Sökord: Äppelviken, Särskilda platser


613. Jacobson, Olle: En utsiktsrotunda fyller 75 år. (BHÅ 72 (2001) sid. 125-126)
Sökord: Smedslätten, Särskilda platser


614. Jäderberg, Eva: Cafe Hemgården i Mariehäll (BHÅ 72 (2001) sid. 127-128)
Sökord: Mariehäll, Särskilda platser


615. Jäderberg, Eva: Från park- och naturvårdsgruppen. (BHÅ 72 (2001) sid. 131-132)
Sökord: Biologi


616. Gezelius, Rolf: Ny upplaga av "Stadsdelen Bromma Kyrka". (BHÅ 72 (2001) sid. 134)
Sökord: Litteratur, Bromma Kyrka


617. Gezelius, Rolf: Bromma kyrka. (BHÅ 72 (2001) sid. 135)
Sökord: Litteratur, Bromma Kyrka


BROMMABOKEN 2002 (årg 73)

618. Wennberg, Arne: Brommakrönika 2001. (BHÅ 73 (2002) sid. 5-12)
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria


619. Ringstedt, Nils: Bybildning i Bromma och frågan om det fanns en Bromma by. (BHÅ 73 (2002) sid. 15-27)
Sökord: Arkeologi, Fornminnen


620. Lundberg, Per: Gunnar Fischer. (BHÅ 73 (2002) sid. 29-34)
Sökord: Biografier, Fischer, Gunnar


621. Törnros, Barbro, Törnros, Stig och Lehnberg, Siv. Brommas utveckling 1925-1950. (BHÅ 73 (2002) sid. 37-58)
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria, Södra Ängby


622. Ringstedt, Nils: skeppssättningarna i Bromma i ett kulturhistoriskt perspektiv. (BHÅ 73 (2002) sid. 59-71)
Sökord: Arkeologi, Fornminnen


623. Eliæson, Jan-Henrik: Höglandstorget - centrum på 40-talet. (BHÅ 73 (2002) sid. 73-76)
Sökord: Höglandet, Särskilda platser


624. Ohlson, Barbro: Strövtåg i Ulvsunda. (BHÅ 73 (2002) sid. 77-84)
Sökord: Ulvsunda, Särskilda platser


625. Wetterborg, Margareta: Nockebyhov närmast Nockebybron. (BHÅ 73 (2002) sid. 87-100)
Sökord: Nockebyhov, Särskilda platser


626. Hårdstedt, Ingvar: Minnesrika Äppelviken. (BHÅ 73 (2002) sid. 101-107)
Sökord: Äppelviken, Särskilda platser


627. Råberg, Erik: Reglemente 1791. (BHÅ 73 (2002) sid. 109-111)
Sökord: Äppelviken, Särskilda platser


628. Walther, Hans: Rester från tidigare epoker i Tranebergsbroarnas historia. (BHÅ 73 (2002) sid. 113-114)
Sökord: Äppelviken, Särskilda platser, Traneberg


629. Lehnberg, Siv: Norra Ängby 70 år! (BHÅ 73 (2002) sid. 117)
Sökord: Norra Ängby, Särskilda platser


BROMMABOKEN 2003 (årgång 74)

630. Wennberg, Arne: Brommakrönika 2002. (BHÅ 74 (2003) sid. 5-11)
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria


631. Ringstedt, Nils: Romersk denar funnen i Bromma. (BHÅ 74 (2003) sid. 13-14)
Sökord: Arkeologi, Fornminnen


632. Gezelius, Rolf: Evert Eriksson. (BHÅ 74 (2003) sid. 25-26)
Sökord: Biografier, Eriksson, Evert


633. Törnros, Barbro: Att bo på lantgård i Stockholm. (BHÅ 74 (2003) sid. 27-33)
Sökord: Åkeshov, Särskilda platser


634. Jäderberg, Eva: Institut Hamilton. Alternativ medicin i Äppelviken. BHÅ 74 (2003) sid. 35-46)
Sökord: Medicin, Äppelviken


635. Ringstedt, Nils: Strövtåg bland Brommas fornlämningar. (BHÅ 74 (2003) sid. 47-67)
Sökord: Arkeologi, Fornminnen


636. Ringstedt, Nils: Bronsålder i Ålsten och Smedslätten. (BHÅ 74 (2003) sid. 69-74)
Sökord: Arkeologi, Fornminnen, Smedslätten, Ålsten


637. Jäderberg, Eva: Paviljongerna som försvann. Om 12-ans kiosker. (BHÅ 74 (2003 sid. 15-22)
Sökord: Äppelviken, Särskilda platser


638. Sandström, Anders och Lindwall, Bengt: Bromma 1950-1975. (BHÅ 74 (2003) sid. 75-96)
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria


639. Matz, Walter och Matz, Astrid: Alviks folkskola på 1930-talet- några minnesbilder. (BHÅ 74 (2003) sid. 97-103)
Sökord: Skolor, Alvik


640. Ringstedt, Nils: Sentida ristning i Ålsten. (BHÅ 74 (2003) sid. 105-106)
Sökord: Arkeologi, Fornminnen, Ålsten


641. Nilsson, Dana: U 59 - ett litet tolkningsproblem. (BHÅ 74 (2003) sid. 109-112)
Sökord: Arkeologi, Fornminnen, Riksby


642. Lunden, Eivor: Ny Bromma bok. (BHÅ 74 (2003) sid. 116-117)
Sökord: Litteratur


BROMMABOKEN 2004 (årgång 75)

643. Une, Mark: Bromma Hembygdsförening 80 år; Brommabokens 75:e årgång. (BHÅ 75 (2004) sid. 5-6)
Sökord: Bromma hembygdsförening, årsbok


644. Wennberg, Arne: Brommakrönika 2003. (BHÅ 75 (2004) sid. 7-14)
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria


645. Gezelius, Rolf: Namnen på hållplatserna längs tolvan. (BHÅ 75 (2004) sid.15-17)
Sökord: Äppelviken, Särskilda platser


646. Lehnberg, Siv: Anna-Lisa Nilsson.(BHÅ 75 (2004) sid. 19-23)
Sökord: Biografier, Nilsson, Anna-Lisa


647. Walther, Hans: De flesta av Djurgårdsspårvägens museivagnar är f.d. "Brommavagnar". (BHÅ 75 (2004) sid. 25-28)
Sökord: Äppelviken, Särskilda platser


648. Avén, Ina: Glimtar från Mariehäll (BHÅ 75 (2004) sid. 31-33)
Sökord: Mariehäll, Särskilda platser


649. Linn, Björn: Nockeby kring 1940. (BHÅ 75 (2004) sid. 35-49)
Sökord: Nockeby, Särskilda platser


650. Cassmer-Bergstedt, Anita: Släkten Bergstedt och Monténs fabrik i Bromma. BHÅ 75 (2004) sid. 51-58)
Sökord: Biografier, Bergstedt, Carl, Bergstedt, Pehr


651. Widne, Bo: Dalfolk och blekingar i Alvik. (BHÅ 75 (2004) sid. 59-64)
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria, Alvik


652. Bergman, Barbro: Bromma 1975-2000. (BHÅ 75 (2004) sid. 65-70)
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria


653. Ahrsjö, Krister: Ryssmuren vid Åkeshovs slott. (BHÅ 75 (2004) sid. 71-83)
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria, Åkeshov


654. Ringstedt, Nils: Det forntida Bromma. (BHÅ 75 (2004) sid. 85-103)
Sökord: Arkeologi, Fornminnen


655. Lundberg, Per: Ålstensgatan och dess träd. (BHÅ 75 (2004) sid. 105-106)
Sökord: Ålsten, Särskilda platser


656. Lundberg, Per: Ålstensgatan och dess träd. (BHÅ 75 (2004) sid. 105-106)
Sökord: Biologi, Ålsten


657. Walther, Hans: Stadsdelen Bromma på Världskartan. (BHÅ 75 (2004) sid. 107)
Sökord: Äppelviken, Särskilda platser, Bromma Flygfält


658. Ringstedt, Nils: Skålgropshäll - älvkvarnsförekomst - vid Olovslundsvägen. (BHÅ 75 (2004) sid. 108-109)
Sökord: Arkeologi, Fornminnen


659. Lundberg, Per: Provisoriet som försvann. (BHÅ 75 (2004) sid. 110)
Sökord: Skolor


660. Gezelius, Rolf: Tranebergsstugans historia. (BHÅ 75 (2004) sid. 111-112)
Sökord: Traneberg, Särskilda platser


661. Nordström, Carl Henrik och Lundberg, Per: 90-åriga tennisklubbar. (BHÅ 75 (2004) sid. 113-114)
Sökord: Idrott


662. Ringstedt, Nils: Vilka fornminnen finns i Bromma? (BHÅ 75 (2004) sid. 114)
Sökord: Litteratur


663. Lundberg, Per: Museala villor. (BHÅ 75 (2004) sid. 115)
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria


664. Gezelius, Rolf: Tranebergs IF 90 år. (BHÅ 75 (2004) sid. 117)
Sökord: Idrott, Traneberg


665. Lundberg, Per: Nittiosju ytterstadsdelar. (BHÅ 75 (2004) sid. 118)
Sökord: Litteratur


BROMMABOKEN 2005 (årgång 76)

666. Lundberg, Per: Ny årsbok. (BHÅ 76 (2005) sid. 5-6)
Sökord: årsbok, register, innehåll


667. Wennberg, Arne: Brommakrönika 2004. (BHÅ 76 (2005) sid. 7-14)
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria


668. Lundberg, Per: Lasse Törnqvist. (BHÅ 76 (2005) sid. 17-21)
Sökord: Biografier, Törnqvist, Lasse


669. Törnros, Barbro: Ulvsunda industribostäder - några barndomsminnen. (BHÅ 76 (2005) sid. 23-28)
Sökord: Ulvsunda Industriområde, Särskilda platser


670. Widne, Bo: Smedjevägen och Fabian. Några glimtar från barndomen i Ulvsunda 1928-1933. (BHÅ 76 (2005) sid. 29-31)
Sökord: Ulvsunda, Särskilda platser, Månsson, Fabian


671. Törnsäter, Hans: Försvar och beredskap kring Bromma flygfält. (BHÅ 76 (2005 sid. 33-44)
Sökord: Äppelviken, Särskilda platser, Bromma Flygfält


672. Hansson, Mats: När Bromma steg ur havet. Om landhöjning, öar, sjöar och mänsklig kolonisation i det forntida Bromma. (BHÅ 76 (2005) sid. 47-64)
Sökord: Arkeologi, Fornminnen


673. Ringstedt, Nils: Karsviks platåhus - ett märkligt fornminne! (BHÅ 76 (2005) sid. 65-71)
Sökord: Arkeologi, Fornminnen, Norra Ängby


674. Runqvist, Carin: Bromma kyrka- en rundkyrka i Stockholm från 1100-talet. (BHÅ 76 (2005) sid. 73-85)
Sökord: Religion, kyrkor, Bromma Kyrka


675. Une, Mark och Lundberg, Per: Bromma under 1800-talet. (BHÅ 76 (2005) sid. 87-103)
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria


676. Gunner, Göran: Abrahamsbergskyrkan 50 år - en tillbakablick på dess tillkomst. (BHÅ 76 (2005) sid. 105-108)
Sökord: Religion, kyrkor, Abrahamsberg


677. Björe, Gösta: I huvudet på en gammal "spårvagns-nörd". (BHÅ 76 (2005) sid. 109-114)
Sökord: Äppelviken, Särskilda platser


678. Ringstedt, Nils: Aktiv fornminnesvård i Bromma. (BHÅ 76 (2005) sid. 115-121 )
Sökord: Arkeologi, Fornminnen


679. Lundberg, Per: Tre generationers glasmästeri. (BHÅ 76 (2005) sid. 122)
Sökord: Ålsten, Särskilda platser, Olsson, glasmästare


680. Ringstedt, Nils: Bertil Engblom - en frisör som minns. (BHÅ 76 (2005) sid, 123-125)
Sökord: Biografier, Engblom, Bertil


681. Lundberg, Per: "Födelsedagar". (BHÅ 76 (2005) sid. 126-127)
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria, Bällsta, Ålsten


682. Ringstedt, Nils: Finns det hällristningar i Olovslund? (BHÅ 76 (2005) sid. 129)
Sökord: Arkeologi, Fornminnen


683. Ringstedt, Nils: Tvåhundraåriga turkiska mynt funna på Aladdinsvägen 26! (BHÅ 76 (2005) sid. 130)
Sökord: Arkeologi, Fornminnen


684. Ahrsjö, Krister: Ryssmuren igen. (BHÅ 76 (2005) sid. 131)
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria


685. Jäderberg, Eva: Från park- och naturvårdsgruppen. (BHÅ 76 (2005) sid. 132-133)
Sökord: Biologi


BROMMABOKEN 2006 (årg 77)

686. Lundberg, Per: Ny årsbok. (BHÅ 77 (2006) sid. 5-6)
Sökord: årsbok, register, innehåll


687. Lehnberg, Siv: Barbro och Stig Törnros till minne. (BHÅ 77 (2006) sid. 7-8)
Sökord: Biografier, Törnros, Barbro, Stig


688. Bergman, Barbro: Lars Lasse Wingqvist in memoriam. (BHÅ 77 (2006) sid. 11)
Sökord: Biografier, Wingqvist, Lars


689. Wennberg, Arne: Brommakrönika 2005. (BHÅ 77 (2006) sid. 11-20)
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria


690. Walther, Hans: Brommaminnen från 1930-, 40- och 50-talen. (BHÅ 77 (2006) sid. 21-33)
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria


691. Ringstedt, Nils: Omlandet och järnålderns Bromma. (BHÅ 77 (2006) sid. 35-52)
Sökord: Arkeologi, Fornminnen


692. Höglandet. (BHÅ 78 (2006) sid. 39-41)
Sökord: Höglandet, Särskilda platser


693. Schierman, Christina: Bronsålder i Bromma socken, Uppland. Landskapet tas i anspråk. (BHÅ 77 (2006) sid. 53-67)
Sökord: Arkeologi, Fornminnen


694. Danielsson, Bengt och Engström, Göran: Brommascout för 60 år sedan. (BHÅ 77 (2006) sid. 69-78)
Sökord: Allmänna organisationer


695. Ringstedt, Nils och Windelhed, Bengt: Gravfältet vid Söderbergaskolan i Beckomberga. (BHÅ 77 (2006) sid. 79-81)
Sökord: Arkeologi, Fornminnen, Beckomberga


696. Henrikson, Leif: Höglandet - en stadsdels tillkomst. (BHÅ 77 (2006) sid. 83-98)
Sökord: Höglandet, Särskilda platser


697. Lundberg, Per och Une, Mark: Affärsverksamheten vid Ålstensgatan. (BHÅ 77 (2006) sid. 99-115)
Sökord: Ålsten, Särskilda platser


698. Gezelius, Rolf: Skogsblomman 4 - en Äppelviksvillas historia. (BHÅ 77 (2006) sid. 117-124)
Sökord: Äppelviken, Särskilda platser


699. Remnelius, Nalle: Norra Ängby Trädgårdsstadsförening 75 år. (BHÅ 77 (2006) sid. 125-126)
Sökord: Norra Ängby, Särskilda platser


700. Walther, Hans: Kvarvarande mälarångare som strukit längs Brommalandet. (BHÅ 77 (2006) sid. 127-128)
Sökord: Äppelviken, Särskilda platser


701. Ringstedt, Nils: Gravfälten i Bällsta. (BHÅ 77 (2006) sid. 129-131)
Sökord: Arkeologi, Fornminnen, Bällsta


702. Lundberg, Per: "Födelsedagar". (BHÅ 77 (2006) sid. 133)
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria, Bromma Flygfält, Norra Ängby, Riksby, Stora Mossen


703. Ringstedt, Nils: Märklig fornlämning vid Terserusvägen. (BHÅ 77 (2006) sid. 135-136)
Sökord: Arkeologi, Fornminnen


704. Ringstedt, Nils: Nyupptäckt stenyxa i Bromma! (BHÅ 77 (2006) sid. 137)
Beskrivning av yxan som funnits hemma hos en familj sedan början av 1930-talet.
Sökord: Arkeologi, Fornminnen


BROMMABOKEN 2007 (årgång 78)

705. Lundberg, Per och Ewing, Annica: Ny årsbok. (BHÅ 78 (2007) sid. 5)
Sökord: årsbok, register, innehåll


706. Abrahamsberg. (BHÅ 78 (2007) sid. 7-9)
Sökord: Abrahamsberg, Särskilda platser


707. Alvik. BHÅ 78 (2007) sid. 11-17)
Sökord: Alvik, Särskilda platser


708. Beckomberga. (BHÅ 78 (2007) sid. 19-21)
Sökord: Beckomberga, Särskilda platser


709. Blackeberg. (BHÅ 78 (2007) sid. 23-28)
Sökord: Blackeberg, Särskilda platser, Alvik


710. Bromma Kyrka. (BHÅ 78 (2007) sid. 29-32)
Sökord: Bromma Kyrka, Särskilda platser


711. Bällsta. (BHÅ 78 (2007) sid. 33-35)
Sökord: Bällsta, Särskilda platser


712. Eneby. (BHÅ 78 (2007) sid. 37-38)
Sökord: Eneby, Särskilda platser


713. Mariehäll. (BHÅ 78 (2007) sid. 43-45)
Sökord: Mariehäll, Särskilda platser


714. Nockeby. (BHÅ 78 (2007) sid. 47-49)
Sökord: Nockeby, Särskilda platser


715. Nockebyhov (BHÅ 78 (2007) sid. 51-55)
Sökord: Nockebyhov, Särskilda platser


716. Norra Ängby. (BHÅ 78 (2007) sid. 57-63)
Sökord: Norra Ängby, Särskilda platser


717. Olovslund. (BHÅ 78 (2007) sid. 65-67)
Sökord: Olovslund, Särskilda platser


718. Riksby (BHÅ 78 (2007) sid. 69-74)
Sökord: Riksby, Särskilda platser, Bromma Flygfält


719. Smedslätten (BHÅ 78 (2007) sid. 75-78)
Sökord: Smedslätten, Särskilda platser


720. Stora Mossen. (BHÅ 78 (2007) sid. 79-82)
Sökord: Stora Mossen, Särskilda platser


721. Södra Ängby. (BHÅ 78 (2007) sid. 83-87)
Sökord: Södra Ängby, Särskilda platser, Engström, Edvin


722. Traneberg. (BHÅ 78 (2007) sid. 89-93)
Sökord: Traneberg, Särskilda platser


723. Ulvsunda. (BHÅ 78 (2007) sid. 95-98)
Sökord: Ulvsunda, Särskilda platser


724. Ulvsunda Industriområde. (BHÅ 78 (2007) sid. 99-101)
Sökord: Ulvsunda Industriområde, Särskilda platser


725. Åkeshov, (BHÅ 78 (2007) sid. 103-105)
Sökord: Åkeshov, Särskilda platser


726. Åkeslund. (BHÅ 78 (2007) sid. 107-110)
Sökord: Åkeslund, Särskilda platser


728. Ålsten. (BHÅ 78 (2007) sid. 111-115)
Sökord: Ålsten, Särskilda platser


729. Äppelviken (BHÅ 78 (2007) sid. 117-122)
Sökord: Äppelviken, Särskilda platser


BROMMABOKEN 2008 (årgån 79)

730. Lundberg, Per: Ny årsbok. (BHÅ 79 (2008) sid. 5-6)
Sökord: årsbok, register, innehåll


731. In Memoriam. (BHÅ 79 (2008) sid. 7-11)
Sökord: Biografier, Gezelius, Rolf, Jacobson, Olle


732. Wennberg, Arne: Brommakrönika 2006-2007. (BHÅ 79 (2008) sid. 13-24)
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria


733. Lundberg, Stefan: Brommas groddjur. (BHÅ 79 (2008) sid. 25-37)
Sökord: Biologi


734. Ringstedt, Nils: Medeltida myntskatt. (BHÅ 79 (2008) sid. 39-47)
Sökord: Arkeologi, Fornminnen


735. Blomgren, Bruno: Sagan om Bruno. (BHÅ 79 (2008) sid. 49-54)
Sökord: Biografier, Blackeberg


736. Lehnberg, Siv och Une, Mark: Konsten i Bromma. (BHÅ 79 (2008) sid. 55-69)
Sökord: Konst, musik, teater, film, Alvik, Blackeberg


737. Ringstedt, Nils: Brommatorp - samtidsarkeologi. (BHÅ 79 (2008) sid. 71-89)
Sökord: Arkeologi, Fornminnen, torp


738. Hansson, Mats: En viking i trädgården. (BHÅ 79 (2008) sid. 91-101)
Sökord: Arkeologi, Fornminnen


739. Hansson, Mats, Ringstedt, Nils och Windelhed, Bengt: Nyupptäckta gravar. (BHÅ 79 (2008) sid. 103-106)
Sökord: Arkeologi, Fornminnen, Beckomberga


740. Ringstedt, Nils: Jakten efter försvunna skålgropsstenen. (BHÅ 79 (2008) sid. 107-109)
Sökord: Arkeologi, Fornminnen, Smedslätten


741. Ringstedt, Nils: Offerstenen i Blackeberg. (BHÅ 79 (2008) sid. 110)
Sökord: Arkeologi, Fornminnen, Blackeberg


742. Lundberg, Per: Kulan vid Smedslättsskolan. (BHÅ 79 (2008) sid. 111)
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria, Smedslätten, skyddsrum


743. Ringstedt, Nils: Sensationellt fynd av skålgropssten i Smedslätten. (BHÅ 79 (2008) sid. 113)
Sökord: Arkeologi, Fornminnen, Smedslätten


744. Jäderberg, Eva: Rapport från naturvårdsgruppen. (BHÅ 79 (2008) sid. 114-117)
Sökord: Biologi


745. Lundberg, Per: "Födelsedagar". (BHÅ 79 (2008) sid. 119-120)
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria, Norra Ängby, Olovslund, Stora Mossen, Äppelviken


BROMMABOKEN 2009 (årg 80)

746. Bergman, Barbro: Bromma Hembygdsförening 85 år; Brommabokens 80:e årgång. (BHÅ 80 (2009) sid. 5-6)
Sökord: Bromma hembygdsförening, årsbok


747. Lundberg, Per: Årets författare. (BHÅ 80 (2009) sid. 7-8)
Sökord: årsbok, register, innehåll


748. Wennberg, Arne: Brommakrönika 2008. (BHÅ 80 (2009) sid. 9-19)
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria


749. Fors, Åke: Politik och politiker i gamla Bromma. (BHÅ 80 (2009) sid. 21-35)
Sökord: Allmänna organisationer, Hansson, Per Albin, Höglund, Zeth, Månsson, Fabian, Plahn, Hilding


750. Ringström, Rolf: Fatburen i Stora Ängby, Bromma socken. (BHÅ 80 (2009) sid. 37-40)
Sökord: Arkeologi, Fornminnen, Norra Ängby


751. Svensson, Stig: Södra Ängby. Från nationalromantik till Europas största funktionalistiska villaområde. (BHÅ 80 (2009) sid. 41-52)
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria, Södra Ängby


752. Svensson, Stig: Södra Ängby från nationalromantik till Europas största funktionalistiska villaområde. (BHÅ 80 (2009) sid. 41-52)
Sökord: Södra Ängby, Särskilda platser


753. Ringstedt, Nils och Windelhed, Bengt: Utgrävningen i Karsviks fornminnesområde 2008. (BHÅ 80 (2009) sid. 55-65)
Sökord: Arkeologi, Fornminnen, Norra Ängby


754. Olgarsson, Per: Ytterstadsprojektet - en inventering av staden utanför tullarna. (BHÅ 80 (2009) sid. 67-71)
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria


755. Lundberg, Per: Brommas "blå" byggnader. (BHÅ 80 (2009) sid. 73-78)
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria


756. Lundberg, Per: Brommas "blå" byggnader. (BHÅ 80 (2009) sid. 73-78)
Sökord: Abrahamsberg, Särskilda platser


757. Lundberg, Per: Brommas "blå" byggnader. (BHÅ 80 (2009) sid. 73-78)
Sökord: Alvik, Särskilda platser


758. Lundberg, Per: Brommas "blå" byggnader. (BHÅ 80 (2009) sid. 73-78)
Sökord: Blackeberg, Särskilda platser


759. Lundberg, Per: Brommas "blå" byggnader. (BHÅ 80 (2009) sid. 73-78)
Sökord: Nockeby, Särskilda platser, Birgittakyrkan, Markelius


760. Lundberg, Per: Brommas "blå" byggnader. (BHÅ 80 (2009) sid. 73-78)
Sökord: Norra Ängby, Särskilda platser


761. Lundberg, Per: Brommas "blå" byggnader. (BHÅ 80 (2009) sid. 73-78)
Sökord: Brommaplan, Särskilda platser, Bromma Flygfält, Riksby


762. Lundberg, Per: Brommas "blå" byggnader. (BHÅ 80 (2009) sid. 73-78)
Sökord: Traneberg, Särskilda platser


763. Lundberg, Per: Brommas "blå" byggnader. (BHÅ 80 (2009) sid. 73-78)
Sökord: Åkeshov, Särskilda platser


764. Lundberg, Per: Brommas "blå" byggnader. (BHÅ 80 (2009) sid. 73-78)
Sökord: Åkeslund, Särskilda platser, Kristofferskolan


765. Lundberg, Per: Brommas "blå" byggnader. (BHÅ 80 (2009) sid. 73-78)
Sökord: Äppelviken, Särskilda platser


766. Ringstedt, Nils: Många fynd av gamla mynt i Bromma. (BHÅ 80 (2009) sid. 79-85)
Sökord: Arkeologi, Fornminnen


767. Lundberg, Per: T-banans stationsnamn. (BHÅ 80 (2009) sid. 87-91)
Sökord: Konst, musik, teater, film


768. Lundberg, Per: T-banans stationsnamn. BHÅ 80 (2009) sid. 87-91)
Sökord: Äppelviken, Särskilda platser, Alvik, Blackeberg, Riksby, Stora Mossen, Åkeshov


769. Ringstedt, Nils: Brommagårdar 1772. (BHÅ 80 (2009) sid. 93-94)
Sökord: Arkeologi, Fornminnen


770. Ringstedt, Nils, Hansson, Mats och Windelhed, Bengt: Stensträngen i Lokelunden. (BHÅ 80 (2009) sid. 95-96)
Sökord: Arkeologi, Fornminnen


771. Ihrfors, Lars Arnold och Lehnberg, Siv: Ängbykyrkan 50 år. (BHÅ 80 (2009) sid. 97)
Sökord: Religion, kyrkor, Pictor, Albertus


772. Nilsson, Irene: Välbevarad 70-årig skönhet. (BHÅ 80 (2009) sid. 98-99)
Sökord: Biologi, Norra Ängby


BROMMABOKEN 2010 (årg 81)

773. Lundberg, Per: Ny årsbok. (BHÅ 81 (2010) sid. 5-6)
Sökord: årsbok, register, innehåll


774. Wennberg, Arne: Brommakrönika 2009. (BHÅ 81 (2010) sid. 7-13)
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria


775. Hansson, Mats: Bromma – ett bygdenamn. (BHÅ 81 (2010) sid. 15-28)
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria


776. Wennberg, Arne: Fyrtio år som Brommakrönikör. (BHÅ 90 (2010) sid. 21-24)
Sökord: Bromma hembygdsförening, årsbok


777. Linn, Björn: Ålstensgatans radhus – från vision till verklighet. (BHÅ 81 (2010) sid. 25-31)
Sökord: Ålsten, Särskilda platser, Dahl, David, Hedqvist, Paul


778. Ringstedt, Nils: Hembygdsföreningen skyltar Brommas fornminnen. (BHÅ 81 (2010) sid. 33-38)
Sökord: Arkeologi, Fornminnen, Eneby, Norra Ängby, Smedslätten, Södra Ängby, Ulvsunda, Ålsten


779. Ringstedt, Nils: Bland bygdeborgslämningar och fordomtida gravfält vid Smedslätten och Ålsten. (BHÅ 81 (2010) sid. 41-44)
Sökord: Arkeologi, Fornminnen, Smedslätten,Ålsten


780. Ohlson, Barbro: Minnen från en trädgård i Smedslätten. (BHÅ 81 (2010) sid. 45-47)
Sökord: Smedslätten, Särskilda platser


781. Juhlin, Yvonne: Att växa upp i Augustenborg. (BHÅ 81 (2010) sid. 49-51)
Sökord: Ulvsunda, Särskilda platser, Ström, Ragnar


782. Törnsäter, Hans: Vid Lillsjöns östra strand. (BHÅ 81 (2010) sid. 53-55)
Sökord: Ulvsunda, Särskilda platser


783. Hagelin Björn: Lars Montén, Bergstedt, Carlberg och Alfred Kihlmark. (BHÅ 81 (2010) sid. 57-61)
Sökord: Biografier, Bergstedt, Pehr, Montén, Lars


784. Jäderberg, Eva: Skogsbo, idyllen som överlevde. (BHÅ 81 (2010) sid. 63-66)
Sökord: Smedslätten, Särskilda platser, Hirsch, Oskar, Koch, Auli, Uwe, Ygberg, Herman


785. Ringstedt, Nils: Utgrävningar i Norra Ängby, Komötet 1939. (BHÅ 81 (2010) sid. 69-71)
Sökord: Arkeologi, Fornminnen, Norra Ängby, Hansson, Hans


786. Windelhed Bengt: Ulvsunda – Mariehäll 2009. (BHÅ 81 (2010) sid. 73-74)
Sökord: Litteratur, Mariehäll, Ulvsunda


787. Lundberg, Per: Några böcker. (BHÅ 81 (2010) sid. 74-76)
Sökord: Litteratur, Norra Ängby, Äppelviken