Årsboksregister 1930-1959

Förteckning över årsböckernas innehåll 1930-1959


Denna förteckning över årsböckerna är uppdelad per Brommabok med sökord för varje artikel för att lättare kunna hittas med hjälp av sökrutan nedan.

Bromma hembygdsförenings årsskrift. Foto: Annica Ewing (CC 0)

AA. Styrelsens verksamhetsberättelse och sammansättning förekommer i slutet av varje årsbok.
Sökord: Bromma hembygdsförening, Styrelse, Verksamhet


BROMMABOKEN 1930 (årgång 1)

1. Styrelsen 1930: Anmälan (BHÅ 1 (1930) s. 3)

Om syftet med föreningen samt Brommabokens tillkomst.

Sökord: Bromma hembygdsförening, BHF, Brommaboken

 

2. Dahlberg, Axel: Brommakrönika (BHÅ 1 (1930) s. 4-8)

Om befolkningsökning, bebyggelsen av stadsområdet Åkeshov (Nockebyhov), skolbygge i Ålsten och Norra Ängby, tillbyggnad av Bällstalundsskolan, byggandet av Beckomberga sinnessjukhus m.m.

 

3. Bergquist, Arvid: Bromma församling för omkring hundra år sedan (BHÅ 1 (1930) s. 9-17)

Sökord: Beckomberga by, grindstuga, brännerier, 1800-tal, Drottning Kristinas källa, jordbruk, Zakarias Fuchs, fattighus, skola

 

4. Selling, Gösta: Ulvsunda (BHÅ 1 (1930) s. 18-29)

Sökord: slott, 1600-tal, Torstensson

 

BROMMABOKEN 1931 (årgång 2)

5. Dahlberg, Axel: Brommakrönika (BHÅ 2 (1931) s. 3-7)

Om befolkningsökning, bebyggelsen runt Nockebytorg, stadsplaneläggningen av Norra Ängby, Riksby koloniområde, byggnation av Olovslundsskolan, Stora Mossens idrottsplats (IP), Flygfältet på Ranhammarsgärdet

 

6. Wahlund, Helmer: Patriarkalismen i gamla tiders Sandvik (BHÅ 2 (1931) s. 8-25)

Sökord: industri

 

7. Staf, Nils: Mäster Samuel Hammarinus (BHÅ 2 (1931) s. 26-36)

Om kyrkoherde Samuel Hammarinus, som genom under 1600-talet var kyrkoherde i Klara samt Bromma församling

Sökord: personskildring, kyrka, 1600-tal

 

BROMMABOKEN 1932 (årgång 3)

8. Dahlberg, Axel: Brommakrönika (BHÅ 3 (1932) s. 3-20)

Sökord: bebyggelse, Västerledskyrkan, Hemtuna, Ålstensskolan, Beckomberga, Tranebergsbron, Norra Ängby, asfaltering, Brommavägen, vatten, avlopp

 

9. Wessén, Elias: Runstenarna i Bromma (BHÅ 3 (1932) s. 21-35)

Sökord: fornminnen, Ekeby, Nora, Glia, Ängby

 

10. Andersson, Axel: Minnen från Sandviks-trakten på 1870-talet (BHÅ 3 (1932) s. 36-40)

Sökord: 1800-tal, Minneberg, Traneberg, berättelse

 

BROMMABOKEN 1933 (årgång 4)

11. Dahlberg, Axel: Brommakrönika (BHÅ 4 (1933) s. 3-17)

Sökord: Åkeshov, Ängby, småsuga, Ålstensgatan, Tranebergsbron, Stora Mossens IP, avlopp

 

12. Björkman, Gunnar: När Äppelviken var sommarnöje (BHÅ 4 (1933) s. 18-25)

Sökord: Sjövillan, Blackstadius

 

13. Gustavsson, Karl-Alfred: Arkeologiska undersökningar i Bromma (BHÅ 4 (1933) s. 26-44

Sökord : fornminnen,

 

14. Rönnow, Sixten: Nyare Bromma-litteratur (BHÅ 4 (1933) s. 45-48)

Sökord: böcker

 

BROMMABOKEN 1934 (årgång 5)

15. Dahlberg, Axel: Brommakrönika (BHÅ 5 (1934) s. 3-29)

Sökord: vita gatan, Norra Ängby, Traneberg, Lugnet, Judarnskogen, Tranebergsbron, Ängbybanan, Bromma flygfält, flygplats, Glia, avlopp, asfaltering

 

16. Dymling, Carl: S:ta Anna-bågen i Bromma kyrka (BHÅ 5 (1934) s. 30-43)

 

17. Bromma hembygdsförenings första decennium (BHÅ 5 (1934) s. 44-51)

 

BROMMABOKEN 1935 (årgång 6)

18. Dahlberg, Axel: Brommakrönika (BHÅ 6 (1935) s. 3-27)

Sökord: småstuga, Runsavägen, Tranebergshöjden, Tranebergsbron, kommunikation, petmojen, telefon, avlopp, reningsverk, stadsdel, Bromma kyrka

 

19. Granlund, Erik: Minnen från istiden i Bromma (BHÅ 6 (1935) s. 28-37)

Sökord: berggrund, Lasse Majas sten, morän

 

20. Sahlgren, Jöran: By- och gårdnamn i Bromma socken (BHÅ 6 (1935) s. 38-52

 

BROMMABOKEN 1936 (årgång 7)

21. Dahlberg, Axel: Brommakrönika 1935 (BHÅ 7 (1936) s. 3-23)

Sökord: Buss 71, Norra Ängby, småstuga, Stora Mossen, Tranebergshöjden, Johannelund, Judarnskogen, Bromma läroverk, , Brommahemmet

 

22. Sandström, Vilhelm: Några anteckningar om Bromma folkskolors utveckling huvudsakligen under de senaste 40 åren (BHÅ 7 (1936) s. 24-36)

Sökord: skola, Kyrkskolan, Alviksskolan, Bällstalund, Ålsten, Olovslund

 

23. Rönnow, Sixten: Nyare Bromma-litteratur (BHÅ 7 (1936) s. 37-46)

Sökord: böcker

 

24. Reuterswärd, Knut: Bellmansminnen i Bromma (BHÅ 7 (1936) s. 47-51)

Sökord: 1700-tal

 

BROMMABOKEN 1937 (årgång 8)

25. Dahlberg, Axel: Brommakrönika 1936 (BHÅ 8 (1937) s. 3-27)

Sökord: Södra Ängby, tjänstemannavilla, småstuga, Myrdalshusen, Traneberg, telefonstation, Bromma flygplats, industrier, Ängbybadet, kommunikation, Judarnskogen, Bromma läroverk

 

26. Bygd och vägar omkring Bällstaviken (BHÅ 8 (1937) s. 28-67

 

BROMMABOKEN 1938 (årgång 9) Slut, finns att läsa i föreningslokalen

27. Dahlberg, Axel: Brommakrönika 1937 (BHÅ 9 (1938) s. 3-25)

Sökord: Södra Ängby, Stora Mossen, småstuga, småstugeutställningen, Traneberg, Ulvsunda, SALK, tolvan

 

28. Reuterswärd, Knut: Bellmansminnen på Stora och Lilla Essingen (BHÅ 9 (1938) s. 26-29

Sökord: personskildring, värdshus, 1700-tal

 

29. Dymling, Carl: Ett Urban Hiärne-minne i Bromma (BHÅ 9 (1938) s. 30-42

Sökord: Personskildring, Hjärne, 1600-tal, 1700-tal, Bergenhielm, Cederström

 

30. Jansson, Alfred: Med mantalsskrivaren på rundtur i Bromma för 120 år sedan (BHP 9 (1938) s. 43-48

Sökord: Traneberg, Johannelund, Ulvsunda, Bällsta

 

31. Carl XI:s äventyr på Ulvsundasjön (BHÅ 9 (1938) s. 49-50

 

32. Bromma-besvärligheter för 330 år sedan (BHÅ 9 (1938) s. 51-52

Sökord: 1600-tal, domstolsprotokoll, rättsväsende, brott, Beckomberga, Sundby

 

33. Reuterswärd, Knut: Då Bromma pastorat var prebende till Karlberg (BHÅ 9 (1938) s. 53-54)

 

BROMMABOKEN 1939 (årgång 10)

34. Dahlberg, Axel: Brommakrönika 1938 (BHÅ 10 (1939) s. 3-31)

Sökord: Södra Ängby, tjänstemannavilla, småstuga, Traneberg, Abrahamsberg, SKB, Ulvsunda, Höglandsskolan, Lillsjönäs, Åkeslund, soptipp, pråm, Mariehäll, Bromma Trädgårdar

 

35. Ström, Brynolf: Västerledskyrkan, Hur kyrkan kom till (BHÅ 10 (1939) s. 32-60)

 

36. Lagerquist, Marshall: Ulfsunda Fabrique (BHÅ 10 (1939) s. 61-88)

Sökord: 1700-tal, industri, keramik, Ruuth, 1800-tal

  BROMMABOKEN 1940 (årgång 11)

  37. Brommakrönika 1939 (BHÅ 11 (1940) s. 3-30)

  Sökord: Tjänstemannavilla, småstuga, Eneby, Nockebyhov, Ulvsunda, kommunalhus, vatten, Bällsta kvarn, Bromma Trädgårdar, Sunnerdahl

   

  38. Ström, Brynolf: Västerledskyrkan, Bygget och invigningen (BHÅ 11 (1940) s. 31-49)

   

  39. Hansson, Hans: Bällsta kvarn (BHÅ 11 (1940) s. 50-65)

  Sökord: Ulvsunda kvarnbacke, Bennet

   

  BROMMABOKEN 1941 (årgång 12)

  40. Dahlberg, Axel: Brommakrönika 1940 (BHÅ 12 (1941) s. 3-42

  Sökord: Bällsta, småstugeområde, Riksby, Kommunalhuset vid Alvik, Elfving, koloniområde

   

  41. De Geer, Gerard: Huru landis och jordbävningar danade Brommatrakten (BHÅ 12 (1941) s. 43-86)

  Sökord: Istid, morän


  BROMMABOKEN 1942 (årgång 13)

  42. Dahlberg, Axel: Brommakrönika 1941 (BHÅ 13 (1942) s. 3-25)

  Sökord: småstuga, Riksby, lägenhet, hyreshus, Snörmakarvägen, pensionärshem, Brommasalen, flickskola, Äppelvikens elementarskola

   

  43. Ström, Brynolf: Västerledskyrkan, Beskrivning av kyrkan (BHÅ 13 (1942) s. 26-61)

   

  44. Langenfelt, Gösta: Ortnamnet Essingen (BHÅ 13 (1942) s. 62-64)

   

  45. Langenfelt, Gösta: Folkträngsel på Nockebybro 1829 (BHÅ 13 (1942) s. 65-66

  Sökord: 1800-tal

   

  46. Rönnow, Sixten: En sommarfest vid Johannelund 1870 (BHÅ 13 (1942) s. 67-70)

  Sökord: mission, Evangeliska fosterlandsstiftelsen, 1800-tal

   

  BROMMABOKEN 1943 (årgång 14)

  47. Dahlberg, Axel: Brommakrönika 1942 (BHÅ 14 (1943) s. 3-32

  Sökord: Traneberg, radhus, Riksby, Bromma flygplats, Ängbybanan, provisoriska bostadshus, vagnhall

   

  48. Några drag ur Bromma församlings äldre bebyggelseutveckling – Urtid, forntid och medeltid (BHÅ 14 (1943) s. 33-69

   

  49. Langenfelt, Gösta: Högmässofolkmöte i Ålsten 1869 (BHÅ 14 (1943) s. 70-73

   

  50. Langenfelt, Gösta: Vilken av ”Hessingarna”? (Fredmans Epistel 45.) (BHÅ 14 (1943) s. 74-81)

  Sökord: 1700-tal, Bellman, Essingen

   

  BROMMABOKEN 1944 (årgång 15)

  51. Dahlberg, Axel: Brommakrönika 1943 (BHÅ 15 (1944) s. 3-31

  Sökord: småstuga, hyreshus, Åkeshov, Johannesfred, Nockebyhov, Timmermansorden, Ulvsunda, Brommahallen

   

  52. Holm, Sven; Norrby båtmanstorp (BHÅ 15 (1944) s. 32-39

  Sökord: odling, Åkeshov, orangeri

   

  53. Lindström, John: Några drag ur Bromma församlings äldre bebyggelseutveckling – Nya tiden (BHÅ 15 (1944) s. 40-74)

   

  54. Langenfelt, Gösta: Uppkomsten av gat- och kvartersnamn i Bromma (BHÅ 15 (1944) s. 75-94)

   

  BROMMABOKEN 1945 (årgång 16)

  55. Dahlberg, Axel: Brommakrönika 1944 (BHÅ 16 (1945) s. 3-22

  Sökord: Bällsta, bastu, stadsplan, Nockebyhov, Johannesfred, Alviksgården, Ängbybanan

   

  56. Wibeck, Edvard: Ålstensskogen och Ålstensparken (BHÅ 16 (1945) s. 23-81

  Sökord: Naturskyddsföreningen, fornlämning, hällmarkområde

   

  57. Hult De Geer, Ebba: Sjön Ljudarn och Ljudarområdet (BHÅ 16 (1945) s. 82-130)

  Sökord: Judarn, Judarskogen, kvarn, kvarnstuga, Åkeshov, Vågaskär

   

  BROMMABOKEN 1946 (årgång 17)

  58. Rönnow, Sixten: Brommakrönika 1945-1946 (BHÅ 17 (1946) s. 3-22

  Sökord: Bromma fullt, Ulvsunda, centrala Bromma, Brommaplan, Nockebyhov, Åkeshovsodlingen, buss

   

  59. Langenfelt, Gösta: Bromma är vår brud (BHÅ 17 (1946) s. 23-31)

  Sökord: Hembygdskänsla

   

  60. Bollvik, Rune: Fåglar i Bromma (BHÅ 17 (1946) s. 32-58)

  Sökord: natur, Judarskogen, Lillsjön, djurliv

   

  61. Hansson, Hans: ”Brommaminnen” – en utställning 1946 (BHÅ 17 (1946) s. 59-74)

  Sökord: forntid, vikingatid, Glia

   

  BROMMABOKEN 1947 (årgång 18)

  62. Nerman, Birger: Ulvsundabrakteaten – ett märkligt forntida guldfynd (BHÅ 18 (1947) s. 3-12)

  Sökord: Johannesfred, bractea, folkvandringstiden, 500-tal

   

  63. Wibeck, Edvard: Jätteekar och storekar i Bromma (BHÅ 18 (1947) s. 13-53)

  Sökord: natur, träd, Bällsta, Ulvsunda, Ängby, Traneberg, Nockebyhov, Åkeshov, Åkeslund, Olovslund, Stora Mossen, Alvik, Äppelviken, Höglandet, Ålsten, Smedslätten, Tyska botten

   

  64. Holmberg, Sten: Ur Brommas trafikhistoria – ångbåtarna (BHÅ 18 (1947) s. 54-68)

  Sökord: 1800-tal, bryggor, Mälaren, kommunikation, ångslup

   

  65. Jansson, Alfred. E: Johannelund som stadsmajor Keysers lantställe (BHÅ 18 (1947) s. 69-85)

  Sökord: Traneberg, 1700-tal, Stockholms Brödrasocitet, Evangeliska Brödraförsamlingen

   

  BROMMABOKEN 1948 (årgång 19)

  66. Kollberg, Gustaf: Historiens och nutidens Bromma (BHÅ 19 (1948) s. 3-10)

  Sökord: Åkeshov, hembygdsdag

   

  67. Wibeck, Edvard: Var rädd om lövträden i Brommaskogarna! (BHÅ 19 (1948) s. 11-23)

  Sökord: natur, träd, Ålstensskogen, Ulvsunda

   

  68. Holmberg, Sten: Ur Brommas trafikhistoria (BHÅ 19 (1948) s. 24-43)

  Sökord: spårväg, buss, Lillsjönäs, Kindgren, Florén

   

  69. Hult De Geer, Ebba: Brommaflaket – berggrund och vattendrag, bygd och obygd (BHÅ 19 (1948) s. 44-96)

  Sökord: forntid, berg, Råcksta träsk, Råcksta kvarn, Kvarnsjön, Mälaren, Judarn, Lokeborgen, Bromma kyrka, säterier, Hässelby, Åkeshov, ryssmur, sjösänkning, kyrksjön, Blackeberg

   

   

  BROMMABOKEN 1949 (årgång 20) Slut, finns att läsa i föreningslokalen

  70. Rönnow, Sixten: Bromma Hembygdsförening 1924-1949 (BHÅ 20 (1949) s. 3-18)

   

  71. Bergquist, Arvid: Bromma från landsbygd till trädgårdsstad (BHÅ 20 (1949) s. 19-45)

  Sökord: 1900-tal, Äppelviken, Sundbyberg, Ulvsunda, Bällsta församlingshus, bilder,

   

  72. Wibeck, Edvard: Kring Kyrksjön och Kyrksjölöten (BHÅ 20 (1949) s. 46-58)

  Sökord: Ljunglöf, fiske, Bromma Kyrka, Norra Ängby

   

  73. Wallerius, Leander: Bromma Folkskolor 1923-1949 (BHÅ 20 (1949) s. 59-80)

  Sökord: Riksbyskolan, Abrahamsbergsskolan, Norra Ängby skola, Södra Ängby skola, Alviksskolan, Sandström

   

  74. Hult De Geer, Ebba: Forntids-Bromma (BHÅ 20 (1949) s. 81-101)

  Sökord: Ålsten, Karsvik, Ranhammarsfjärden, Glia, Linta

   

  75. Wigander, Olof: På repotagejakt i Bromma (BHÅ 20 (1949) s. 102-110)

  Sökord: djur, journalistik, berättelser

   

   

  BROMMABOKEN 1950 (årgång 21)

  76. Langenfelt, Gösta: Hembygdsföreningens vapen (BHÅ 21 (1950) s. 3-5)

   

  77. Blom, Sven: Brommakrönika 1948-1949 (BHÅ 21 (1950) s. 6-19)

  Sökord: Nockebyhov, Nya Elementar, Ängbyläroverket, Bromma flygplats, Ängby slott

   

  78. Hjort, C.N: En prästman om Bromma på 1890-talet (BHÅ 21 (1950) s. 20-32)

  Sökord: personskildring, kyrkligt, församling

   

  79. Bouveng, A.G: Naturskydd i förstaden (BHÅ 21 (1950) s. 33-44)

   

  80. Walldén, Gösta: Bromma som industrisamhälle (BHÅ 21 (1950) s. 45-78)

  Sökord: Ulvsunda, 1800-tal, Sandvik, Svartvik, stärkelsefabrik, limfabrik, benmjölsfabrik, Kema, Montén, Primus, 1900-tal

   

  81. Sidenbladh, Göran: Tankar om Brommas framtid (BHÅ 21 (1950) s. 79-85)

  Sökord: Bromma flygplats, Arlanda, bebyggelse

   

  BROMMABOKEN 1951 (årgång 22)

  82. Blom, Sven: Brommakrönika 1950 (BHÅ 22 (1951) s. 3-18)

  Sökord: befolkning, bostadsbygge, Tyska Botten, Nockebyhov, avlopp, tunnelbana, Bällstalundsskolan, Nya Elementar, Johannesfredsskolan, idrottsplats, kommunikation, Ulvsundalinjen, Bromma flygplats, Halmsjön, Arlanda, nattrimning, buller, sjukvård, församlingshus, Ängby slott


  83. Wennerström-Hartmann, Eva: Gammal och ny hembygd (BHÅ 22 (1951) s. 19-25)

  Sökord: Hembygdsdag

   

  84. Antoni, Nils-Fride: Posten i Bromma (BHÅ 22 (1951) s. 26-33)

  Sökord: Brommaplan, postkontor, postanstalt, poststation, brev, Kungsholms villastad, Ulvsunda, Äppelviken, Ålsten, lantbrevbärare, brevbärare, Åkeshov, Nockeby, Ängby, Höglandstorget, Traneberg, Abrahamsberg, Smedslätten, Riksby, Mariehäll

   

  85. Erixon, Sigurd: Brytning mellan land och stad i en storstads periferi (BHÅ 22 (1951) s. 34-50)

  Sökord: by, gård, Beckomberga, Karsvik, Alvik, Ulvsunda, Åkeshov, Traneberg, Bällsta, krog, Norrby gård

   

  86. Litterär promenad från Nockebybro till Ulvsunda (BHÅ 22 (1951) s. 51-76)

  Sökord: böcker, Lugnet, Guldsmedstorpet, Ulvsundasjön

   

  BROMMABOKEN 1952 (årgång 23)

  87. Det gamla Bromma i levande minne (BHÅ 23 (1952) s. 3-62)

  Sökord: intervju, personskildring, berättelser, Lillsjön, Lugnet, Gubbkärret, Åkeshov, Nockebybacken, Montén, Alvik, Äppelviken, Mangelbodvillan, Grindstuvägen, Ulvsunda, Kungsholms villastad, gatubelysning, spårvagn, Gustavslund, Alviks gård, Ulvsunda slott, Oscar II, ålderdomshem, Johannelund, Kolmodin, Margaretelund, Ålstens gård, Bergvik, Olovslund, Plogen, båt, Grönvik, Bällstalund, Traneberg, Benmjölsfabrik, Montelius, Ålsten, Tangen, Grönviksvägen

   

  88. Byström, Olof: Bellman i Bromma (BHÅ 23 (1952) s. 63-70)

  Sökord: 1700-tal, Bällsta, Trana, Guldsmedstorpet, Traneberg

   

  89. Wibeck, Edvard: Småholmarna utanför Brommas sydstrand (BHÅ 23 (1952) s. 71-84)

  Sökord: Mälaren, Ålsten, Kungssaln, Salen, Björnholmen, Tallholmen, Alholmen, Granholmen, Krankholmen, Skäret

   

  90. Gille, Curt: BROMMA . New York, Santiago de Chile, Tokio, Nairobi (BHÅ 23 (1952) s. 85-94)

  Sökord: Bromma flygplats


  BROMMABOKEN 1953 (årgång 24)

  91. Blom, Sven: Brommakrönika 1951-1952 (BHÅ 24 (1953) s. 3-17)

  Sökord: tunnelbana, befolkning, Blackeberg, Nockebyhov, pensionärshem, Tältgatan, avlopp, vägar, småstuga, Ängbybiografen, post, skola, Bromma församlings delning, buller, flygplats, Bromma kyrka, Ängby slott

   

  92. Langenfelt, Gösta: Bromma och Stockholm jubileumsåret 1953 (BHÅ 24 (1953) s. 17-30)

  Sökord: kommunikation, förort, 700-årsjubileum, Stockholm

   

  93. Stolpe, Herman: Det unga och det gamla Bromma (BHÅ 24 (1953) s. 31-39)

  Sökord: hembygdsdag, Ålsten, befolkning

   

  94. Hedenstierna, Bertil: Utflykt till istiden (BHÅ 24 (1953) s. 40-51)

  Sökord: berg, inlandsis

   

  95. Erdtman, Gunnar: Biologisk inventering av Ljudarområdet (BHÅ 24 (1953) s. 52-54

  Sökkord: Judarn, Judarskogen

   

  96. Liedgren, Jan: Bromma Hembygdsförenings vapen (BHÅ 24 (1953) s. 55-57

  Sökord: heraldik, Torstensson, Åkeshov, Äppelviken

   

  97. Boman, Sven: Bromma Ungdomsråd 25 år (BHÅ 24 (1953) s. 58-63)

  Sökord: 1927, Tage Erlander, Ljunge, kyrkskolan, Kanaan, Stora Mossens backe, idrott

   

  98. Romell, Lars-Gunnar: Striden kring minnesmarkerna (BHÅ 24 (1953) s. 64-97)

  Sökord: Narturmark, naturpark, Ålstens gårdsbackar, skog, Judarskogen, sjösänkning, Lugnet, Åkeshov

   

  BROMMABOKEN 1954 (årgång 25)

  99. Langenfelt, Gösta: Årsskriften 25 år (BHÅ 25 (1954) s. 3-27)

  Sökord: register, böcker

   

  100. Lindhagen, Jenny: Nybyggare 1914 (BHÅ 25 (1954) s. 28-32)

  Sökord: Äppelviken, odling, krigsår, djur, förening

   

  101. Hagander, Johan: Brommas Hembygdsdag (BHÅ 25 (1954) s. 33-35)

   

  102. Åberg, Alf: Sockensjälvstyrelse i Bromma (BHÅ 25 (1954) s. 36-42)

  Sökord: kyrka, kyrkvärd, sockenstämma, Vultejus, fattigstuga, sexmän

   

  103. Plock ur Brommas Bilderbok (BHÅ 25 (1954) s. 43-55)

   

  104. Nerman, Birger: På linje Tolv (BHÅ 25 (1954) s. 56-57)

  Sökord: vers

   

  105. Brommas ryttare under indelningsverket (BHÅ 25 (1954) s. 58-69)

  Sökord: soldat, knektar, båtsmän, Ranhammar, Glia, Bällsta, Eneby

   

  106. Olinder, Olof: Bromma – en storstadsförsamling (BHÅ 25 (1954) s. 70-77)

  Sökord: befolkning

   

  107. Wibeck, Edvard: Landskapsromantikens senaste fas (BHÅ 25 (1954) s. 78-90)

  Sökord: Judarskogen, Ålstensskogen, Ålstensklippan

   

  108. Lundberg, Sven: Brommas framtida trafikförbindelser (BHÅ 25 (1954) s. 91-97)

  Sökord: kommunikation, trafik, bro


  BROMMABOKEN 1955 (årgång 26)

  109. Blom, Sven: Brommakrönika 1953-1954 (BHÅ 26 (1955) s. 3-21

  Sökord: Ulvsundavägen, Åkeshov, skog, Björklunds hage, tunnelbana, buss, Bromma flygplats, post, ålderdomshem, barnstuga, Bromma församling, Västerleds församling, Brommahemmet, kungabrev, Bromma kyrka, Ängby slott

   

  110. Biörnstad, Margareta: Beckomberga-Råcksta (BHÅ 26 (1955) s. 22-32)

  Sökord: forntid, fornfynd, gravfält

   

  111. Skalden Wivallius och Nockeby (BHÅ 26 (1955) s. 33-39)

   

  112. Beskrifning öfver Bromma Socken år 1825 (BHÅ 26 (1955) s. 40-53)

  Sökord: befolkning, 1800-tal, karta

   

  113. Matz, Edvard: Essingarna i litteraturen (BHÅ 26 (1955) s. 55-69)

  Sökord: Essingeöarna, Essingen, böcker

   

  114. Lindhagen, Jenny: Minnesteckning över borgmästare Carl Lindhagen (BHÅ 26 (1955) s. 70-84)

  Sökord: personer

   

  115. Midnattssol över Bromma (BHÅ 26 (1955) s. 85-86)

  Sökord: Bromma flygplats

   

  116. Romell, L-G: Ålstensparken och Ljudarn (BHÅ 26 (1955) s. 87-88)

  Sökord: Jurdarskogen, Judarn, Ålstensgrytet

   

  BROMMABOKEN 1956 (årgång 27)

  117. Langenfelt, Gösta: Brommanederna i författarögon (BHÅ 27 (1956) s. 3-50)

  Sökord: gårdar, Drottningholmsvägen, Bellman, Arla Coldinu, Bällsta, Äppelviken, Åkeshov, Ängby slott, Gubbkärrsvägen, Korsvägen 9

   

  118. Bergman, Bo: Frusen Dryad (BHÅ 27 (1956) s. 51

  Sökord: poesi

   

  119. Österling, Anders: Minnespromenad (BHÅ 27 (1956) s. 52)

  Sökord: Årens flykt, poesi

   

  120. Blomberg, Erik: Lärkan (BHÅ 27 (1956) s. 53)

  Sökord: Nattens ögon, poesi

   

  121. Åsberg, Carl Sam: Skiljande sund (BHÅ 27 (1956) s. 54)

  Sökord: poesi

   

  122. Sandviks Limfabriker (BHÅ 27 (1956) s. 55-77)

  Sökord: Du Rietz, benmjölsfabrik, Mahognyvillan, Öhman, Eckerbom, Ryman, Eklund, Ingesson

   

  123. Förort (BHÅ 27 (1956) s. 78-79)

  Sökord: stadsdel

   

  124. Litteratur (BHÅ 27 (1956) s. 80)

   

  BROMMABOKEN 1957 (årgång 28)

  125. Blom, Sven: Brommakrönika 1955-1956 (BHÅ 28 (1957) s. 3-13

  Sökord: bostäder, befolkning, baptistförsamling, Kyrkan vid Brommaplan, Hotell Bromma, Villa Vingarna, trafik, bollplan, Solviksbadet, Kyrksjön, parkväg, kiosk, taxi, flygplats, Blackeberg kronikersjukhus, Vikavägen 3, barnträdgård, Tranebergs gård, Bromma kyrka, prästgård, församlingshus, St. Birgitta, Collste, Abrahamsbergskyrkan, Ängby slott

   

  126. Liedgren, Jan: Två brev från år 1506 om Eneby och Bällsta (BHÅ 28 (1957) s. 14-19

   

  127. Wijkmark, Henning: Bland präster och frälsemän i gamla Bromma (BHÅ 28 (1957) s. 20-25)

  Sökord: Bällsta, krog, Tranebergs krog, Dr Abraham, Bielke, Hermelin, Stierncrona, Arnell, Klint, , mäster Samuel, Possieth, kyrkskolan, Fuchs, Axelsson Natt och Dag, Torstensson, Koskull

   

  128. Falk, Wendla: Hjärneska gravkoret i Bromma kyrka (BHÅ 28 (1957) s. 26-36)

  Sökord: Swahn, 1600-tal, Tessin, Bergenhielm, 1700-tal

   

  129. Alván, E. A: Ulvsunda industriområde – det som kom bort och det som blev kvar (BHÅ 28 (1957) s. 37-44)

  Sökord: industri, fabrik, Lillsjön, Kungsholms villastad

   

  130. Funke, Gösta: Naturvetenskaplig forskning i Bromma (BHÅ 28 (1957) s. 45-56)

  Sökord: Atomkommittén, Statens naturvetenskapliga forskningsråd, Rörläggarvägen, Besmansvägen 10, Nockeby, Ranhammarsvägen 22

   

  131. Olin, Gunnar: Vilt liv u västerbygd (BHÅ 28 (1957) s. 57-62)

  Sökord: djur

   

  132. Från Södergård till Bromma strand – Barnängen under ett sekel (BHÅ 28 (1957) s. 63-76)

  Sökord: industri, fabrik, Mina drömmars stad, Holmström, Skansen, Montén  


  BROMMABOKEN 1958 (årgång 29)

  133. Bromma är vår hembygd (BHÅ 29 (1958) s. 9)

   

  134. Brommas växt- och djurvärld (BHÅ 29 (1958) s. 11-23)

  Sökord: Ålstensskogen, Ålstensparken, Kyrksjön, Judarn,

   

  135. Berggrundens historia (BHÅ 29 (1958) s. 24-30)

   

  136. Bygdens historia (BHÅ 29 (1958) s. 31-44)

  Sökord: Stenåldern, bronsåldern, Ålstensskogen, järnålder, folkvandringstid, vikingatid, Stångjärnsvägen, runsten, forngrav, Ulvsunda-brakteaten, Glia, Ekeby, Ängbystenen, Riksbystenen

   

  137. Hur man bodde i Bromma under forntiden (BHÅ 29 (1958) s. 45-48

  Sökord: Glia

   

  138. Medeltiden (BHÅ 29 (1958) s. 49-51

  Sökord: Bromma kyrka, Nockeby gård, Ulvsunda gård

   

  139. Nya tiden – 1500-talet (BHÅ 29 (1958) s. 52-53

  Sökord: Ulvsunda, Bååt, Ekeblad, Åsunda gård,, Ålsten, Linta by, Torvesund, Drottningholm, Ryuggesebi, Riksby

   

  140. 1600-talet (BHÅ 29 (1958) s. 54-66)

  Sökord: Ulvsunda, Ekeblad, Torstensson, Stenbock, Drottning Kristinas källa, Grävlingsvägen 39, Trefaldighetskällan, Åkeshovs gård, Schroderus, Nockeby, Rasche, Axelsson Natt och Dag, Åkeshovs slott, Stenbock, Stora Ängby, Ängby slott, Skytte, Brahe, Ålsten, Bällsta, Ranhammar, Salinus, Beckomberga, Önde smed, Wivallius, mäster Samuel Hammarinus, Vultejus, Ulvsundasjön

   

  141. 1700-talet (BHÅ 29 (1958) s. 67-73)

  Sökord: soldater, Ranhammar, Ulvsunda, Åkeshov, Stora Ängby, Karsviks by, torp, krogar, Trana, Bellman, Bällsta

   

  142. 1800-talet (BHÅ 29 (1958) s. 73-82)

  Sökord: Alléparken, Bällsta kvarn, ångbåt, Apelviken, Äppelviken, Sjövillan, industri, fabrik, befolkning, Mariehäll

   

  143. 1900-talet (BHÅ 29 (1958) s. 82-83)

  Sökord: befolkning, gator, industri, bostäder, Bromma kommun, Ulvsunda slott, Åkeshovs slott, Stora Ängby, Ängby slott, dragon, Frans Krig, nödbostad

   

  144. Ortnamn i Bromma (BHÅ 29 (1958) s. 84-87)

  Sökord: Nora, Linta, Beckomberga, Bällsta, Riksby, Ekeby, Eneby, Ängby, Norrby, Nockeby, Kratsboda, Glia, Karsvik, Ranhammar, Ulvsunda, Ålsten, Åsunda, Kungssaln, Kungssadeln, Essingen, Alvik, Äppelviken

   

  145. Kyrkor och församlingsliv (BHÅ 29 (1958) s. 88-104)

  Sökord: Bromma kyrka, Kråsberget, Västerledskyrkan, församlingshus, frikyrka

   

  146. Skolorna (BHÅ 29 (1958) s. 105-113)

  Sökord: Doktor Abraham, Beckomberga gård, Månström, klockargården, Strandberg, Björkman, Tharmouth, Bromma kyrkskola, Alviksskolan, Bällstalundsskolan, Smedslättsskolan, Drömstigen, Alléparken, Ålstensskolan, Olovslundsskolan, Norra Ängby skola, Riksbyskolan, Abrahamsbergsskolan, Södra Ängby skolan, Ulvsunda folkskola, Blackebergs folkskola, Bromma kommunala flickskola, Höglandsskolan, Bromma läroverk, Bromma gymnasium, Nya Elementar, Blackebergs samrealskola, Blackebergs gymnasium

   

  147. Brommas näringsliv genom tiderna (BHÅ 29 (1958) s. 114-122)

  Sökord: jordbruk, gårdfarihandlare, Ulvsunda fabrik, Margaretelund, Ruuth, Wegelin, Groth, Linning, Sandvik, lim, benmjöl, ljus, stärkelse, hatt, Mariehäll, Fredfors fabriks AB, Tangen, Barnängen, tunnbinderi, Essingen

   

  148. Brommas kommunikationer (BHÅ 29 (1958) s. 123-132)

  Sökord: tranebergsbron, ångbåt, buss, Lillsjönäs, spårväg, spårvagn, tunnelbana, brommaplansrondellen, Bromma järnväg, Bromma flygplats, Skå-Edeby

   

  149. Stadsdelarna i Bromma (BHÅ 29 (1958) s. 133-141)

  Sökord: Äppelviken, Smedslätten, Ålsten, Höglandet, Olovslund, Nockeby, Nockebyhov, Åkeslund, Åkeshov, Södra Ängby, Blackeberg, Norra Ängby, Beckomberga, Eneby, Bällsta, Mariehäll, Bromma Kyrka, Riksby, Ulvsunda, Abrahamsberg, Stora Mossen, Drottning Kristinas källa, Trefaldighetskällan, Traneberg, Alvik, Essingen

   

  150. Gatu- och kvartersnamn (BHÅ 29 (1958) s. 142-143)

  Sökord: Äppelviken, Smedslätten, Ålsten, Höglandet, Olovslund, Nockeby, Nockebyhov, Åkeslund, Åkeshov, Södra Ängby, Blackeberg, Norra Ängby, Beckomberga, Eneby, Bällsta, Mariehäll, Bromma Kyrka, Riksby, Ulvsunda, Abrahamsberg, Stora Mossen, Traneberg, Alvik, Essingen

   

  151. Bromma i litteraturen (BHÅ 29 (1958) s. 144-147)

  Sökord: Bellman, Strindberg, Söderberg, Siwertz, Ulvsunda, Johnson, Zetterholm, Unnerstad, Österling, Äppelviken, Ålsten

   

  152. Ur Brommas samhällsliv (BHÅ 29 (1958) s. 148-151)

  Sökord: elektricitet, el, gas, brandkår, kommunalhus, kyrka, ålderdomshem, Färjestadsvägen, spädbarnshem, ungdomsråd, ungdomsgård, Bromma hembygdsförening


  BROMMABOKEN 1959 (årgång 30)

  153. Årsskriften 30 år (BHÅ 30 (1959) s. 5-6)

  Sökord: Bromma hembygdsförening

   

  154. Liedgren, Jan: Präster i Bromma under medeltiden (BHÅ 30 (1959) s. 7-9

  Sökord: påve, herr Evert, herr Olof, herr Lars, Benedictus Petri, Bengt Persson, Peter Ålänning

   

  155. Liedgren, Jan: Ulvsunda och dess ägare före Lennart Torstenson (BHÅ 30 (1959) s. 10-28)

  Sökord: Torstensson, Åkerhielm, Björn

   

  156. Sandberg, Algot: När Bromma blev del av Stockholm (BHÅ 30 (1959) s. 29-39)

  Sökord: Mariehäll, avlopp, Ulvsunda, Traneberg, Åkeshov, Ängby, Ålsten, Äppelviken, Alvik, Lillsjönäs, spårvagn, trädgårdsstaden, Lindhagen, Tengdahl, vatten, Kungsholms villastad, Alviksskolan, Essingen, myndighet, fattigvård

   

  157. Flensburg, Nils: ”Presidenterna” på Björnholmen (BHÅ 30 (1959) s. 40-55)

  Sökord: krog, Svea ordern, Thornberg, Sjöberg, Folkets Röst, Stora Villan, Nordvall, Bredberg

   

  158. S:son Frey, Guy: AB Johan Ohlssons Tekniska Fabrik 1859-1959 (BHÅ 30 (1959) s. 56-80)

  Sökord: Tjär-Olle, industri, Johannesfred